Devlet Destekleri

Arge/Tasarım Merkezi – Tübitak – Kosgeb – İhracat – Hamle – Yatırım Teşvik

Devlet Destekleri

Arge – Tasarım Merkezi

Ar-Ge Merkezlerini; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlayabiliriz.

argemerkezi.com.tr

Arge Merkezi Başvuru

Arge Merkezi Başvuru

Patent danışmanlığı, Teşvik danışmanlığı, Inovasyon danışmanlığı ve Ar Ge Merkezi kurulum Danışmanlığı hizmetlerimizin verdiği güvenle müşterilerimize Ar Ge merkezi Yönetim Danışmanlığı hizmetini sunuyoruz. Ar-Ge merkezi yapılanmasında işletmenizce hak edilen desteklerden zamanında ve sorunsuzca yararlanmanız için bu sürecin bir bütün olarak yönetilmesi adına sorumluluk almaktayız.

argemerkezi.com.tr

Arge Merkezi Danışmanlığı

Arge Merkezi Danışmanlığı

Tasarım Merkezlerini; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde Tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlayabiliriz.

tasarim-merkezi.com

Tasarım Merkezi Başvuru

Tasarım Merkezi Başvuru

Patent danışmanlığı, Teşvik danışmanlığı, Inovasyon danışmanlığı ve Tasarım Merkezi kurulum Danışmanlığı hizmetlerimizin verdiği güvenle müşterilerimize Tasarım Merkezi Yönetim Danışmanlığı hizmetini sunuyoruz. Tasarım merkezi yapılanmasında işletmenizce hak edilen desteklerden zamanında ve sorunsuzca yararlanmanız için bu sürecin bir bütün olarak yönetilmesi adına sorumluluk almaktayız.

tasarim-merkezi.com

Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Tübitak Projeleri

Tübitak 1501
Tübitak 1707
Tübitak 1509
Tübitak 1507
Tübitak 1501

Tübitak 1501

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı – Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Kobi şirketler başvurabilir.

Tübitak 1707

Tübitak 1707

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri – Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.

Büyük Şirketler Müşteri kuruluş olarak, Kobi şirketler Müşteri kuruluş ve Tedarikçi kuruluş olarak başvuru yapabilir.

Tübitak 1509

Tübitak 1509

Uluslararası proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.

Tübitak 1507

Tübitak 1507

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Kosgeb

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,
a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin
sağlanmasıdır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Kobi Teknoyatırım desteği ile Üretime yönelik yatırımlarınız %25 Ön ödemeli olarak Hibe ve Geri ödemeli(Faizsiz Kredi) olarak desteklenir.

6.000.000 TL ye kadar destek. Kobi Teknoyatırım Geleceğe Yatırım.

Listedeki ürünleri üretmek için yatırım yapacaksanız, destekten faydalanabilirsiniz.

kobiteknoyatirim.com

Kobi Teknoyatırım

Kobi Teknoyatırım

  • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
  • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı: % 70 Geri Ödemesiz       % 30 Geri Ödemeli 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği – Belgelendirme Desteği – Nitelikli Eleman İstihdam Desteği – Tasarım Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

İhracat

Turquality
Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje desteği
Ofis – Marka – Reklam Desteği
KTZ Küresel Tedarik Zinciri Desteği
Turquality

Turquality

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje desteği

Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje desteği

Ürününün kalitesine güveniyorsan. Ancak yeni, farklı bir şeyler yapıp onu geliştirmek, değerini artırmak istiyorsun. Ticaret Bakanlığı sana bu konuda destek oluyor.

 Ürün geliştirme kapasiteni artırmak, ürünlerini farklılaştırmak ve tasarım değeri yüksek ürünler üretebilmek adına geliştireceğin projeler için sana 1 milyon doların üstünde destek veriyor.

Ofis – Marka – Reklam Desteği

Ofis – Marka – Reklam Desteği

Dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığın ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markan varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin önemli bir kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapacağın katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

KTZ Küresel Tedarik Zinciri Desteği

KTZ Küresel Tedarik Zinciri Desteği

KTZ Yetkinlik Projelerinde, uzay, havacılık, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, maden ve metaller ile kimya sektörlerinde faaliyet gösteren üretici firmalarımızın, küresel ölçekteki yabancı firmaların tedarik zincirlerinde yer alabilmeleri için üretmeleri gereken numune/prototiplerin üretiminde ihtiyaç duydukları “ürün geliştirme (prototip/numune),test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek” makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

Hakkımızda

UNIVATION, 2012’den bu yana Bursa ve İstanbul merkez ofislerinden Türkiye geneline hizmet veren profesyonel bir inovasyon danışmanlık şirketidir.

Müşterilerine, AR-GE Denetim Merkezi kurma ve yapılandırma, mevcut AR-GE Merkezlerine moderatörlük, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kuruluşların AR-GE destek programlarına proje hazırlanma ve danışmanlık, Ekonomi Bakanlığı’nın marka destek ve Turquailty süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunan UNIVATION, profesyonel ve kaliteli hizmet konusunda dikkat çeken bir şirket olmuştur.

UNIVATION, İnovasyonun her alanda yapılabileceği bir dönemde müşterilerine “kapsam ve yöntem” konusunda destek ve danışmanlık vermenin yanı sıra firmalara katma değer üretmektedir. Müşterilerine sunduğu inovatif bakış açısı kazandırma eğitim ve çalıştayları ile firmaları geleceğe taşımakta önemli bir rol üstlenmektedir.

AR-GE birimlerine sahip ancak bunları yönetmek ve ilerletmek konusunda sorun yaşayan ve ciddi bütçelere sahip olamadan kapatmak durumunda kalan müşterilerine destek veren UNIVATION, firmaların AR-GE birimlerini devlet destekli AR-GE Merkezlerine dönüştürülmesinde etkin bir şekilde rol alarak AR-GE Merkezlerinin can damarı olan finansal entegrasyon, teknik danışmanlık ve sınai mülkiyet sistemleri konularında da moderatörlük hizmeti sunmaktadır.

UNIVATION, müşterilerinin TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE hibeleri gibi projelerde üst seviyede hibe almalarını sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda bu sürecin kilit noktasını oluşturan sürdürülebilir proje sistemi kurulması konusunda öncülük etmektedir.

UNIVATION, Türkiye’nin sektör lideri kuruluşu olan Bilen Patent ile fikri ve sınai haklar konusunda entegre olarak çalışmaktadır. Bilen Patent ’ten aldığı güç ile projelere patent vekili gözü ile bakan UNIVATION, AR-GE ve patent entegrasyonunu devlet destekleri ile birleştirmek konusunda lider bir şirket olarak, Türkiye’deki ilk örneği teşkil etmektedir.

Hakkımızda

Hakkımızda

Bursa Ofisimiz

Map

İstanbul Ofisimiz

Map