SMS Tork Tasarım Merkezi Proje Çalıştayı Gerçekleşti

Proje çalıştayı, tasarım ve inovasyona önem veren firmalar için son derece önemli bir araçtır. Bu sayede firmalar, farklı bakış açılarını bir araya getirerek, daha yaratıcı ve etkili çözümler üretebilirler. SMS Tork da bu bilinçle, Sanayi Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi olarak onaylanmasının ardından üçüncü proje çalıştayını gerçekleştirdi.

Proje çalıştayı, Univation şirketi Genel Müdürü Hakan Eryılmaz tarafından yönetildi. Çalıştayda, SMS Tork’un yeni ürün yelpazesi için geliştirilen tasarımlar ele alındı. Farklı disiplinlerden uzmanlar, tasarımlara dair fikirlerini ve yorumlarını paylaştı.

SMS Tork Tasarım Merkezi
SMS Tork Tasarım Merkezi

Proje çalıştayının ana teması, “Yenilikçi Tasarımlar ile SMS Tork’un Küresel Marka Yolculuğu” idi. Proje çalıştayında, SMS Tork’un küresel bir marka olma yolunda hangi adımları atması gerektiği ve bu hedefe ulaşmak için hangi tür tasarımlara ihtiyaç duyduğu tartışıldı.

Proje çalıştayında ele alınan bazı önemli konular şunlardır:

Kullanıcı Deneyimi: SMS Tork’un yeni ürünlerinin kullanıcı dostu ve ergonomik olması gerektiği vurgulandı. Proje çalıştayında, kullanıcıların ürünlerle nasıl etkileşime girecekleri ve ürünlerden ne bekledikleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu sayede, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine en uygun tasarımların geliştirilmesi için önemli bilgiler elde edildi.

Sürdürülebilirlik: Çevre dostu ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı teşvik edildi. Proje çalıştayında, SMS Tork’un üretim süreçlerinde ve ürünlerinde sürdürülebilirliği nasıl sağlayabileceği tartışıldı. Farklı sürdürülebilirlik çözümleri ele alındı ve bu çözümlerin SMS Tork’a sağlayacağı faydalar değerlendirildi.

Estetik: SMS Tork’un tasarımlarının modern ve şık olması gerektiği vurgulandı. Proje çalıştayında, SMS Tork’un marka kimliğine ve hedef kitlesine uygun tasarımların nasıl geliştirilebileceği tartışıldı. Farklı estetik yaklaşımlar ele alındı ve bu yaklaşımların SMS Tork’un tasarımlarına nasıl bir katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

İşlevsellik: SMS Tork’un ürünlerinin kullanışlı ve pratik olması gerektiği belirtildi. Proje çalıştayında, SMS Tork’un ürünlerinin günlük yaşamda nasıl kullanılacağı ve kullanıcıların hangi işlevlere ihtiyaç duyduğu detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu sayede, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine en uygun işlevselliğe sahip tasarımların geliştirilmesi için önemli bilgiler elde edildi.

Rekabetçilik: SMS Tork’un tasarımlarının global pazarda rekabetçi olması gerektiği vurgulandı. Proje çalıştayında, SMS Tork’un global pazarda hangi rakiplerle karşı karşıya olduğu ve bu rakiplere karşı nasıl bir fark yaratabileceği analiz edildi. Farklı rekabetçi stratejileri ele alındı ve bu stratejilerin SMS Tork’un tasarımlarına nasıl bir katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

Proje çalıştayının sonunda, SMS Tork’un yeni ürün yelpazesi için geliştirilen tasarımların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bir dizi öneride bulunuldu. Bu öneriler, SMS Tork’un küresel bir marka olma yolunda önemli bir adım atmasına yardımcı olacak.

SMS Tork Tasarım Merkezi
SMS Tork Tasarım Merkezi

Akışkan Kontrol Teknolojileri konusunda ülkemizde bir öncü olan SMS TORK, ilk yerli solenoid vana, pnömatik aktüatör, pnömatik pistonlu vana, patlaç valf ve elektrikli aktüatör imalatçısıdır. TORK marka ürünler bugün dünya genelinde 87 ülke pazarında hizmet göstermektedir.

SMS Tork, müşteri odaklı yaklaşımı, yüksek kaliteli ürünleri ve yenilikçi çözümleri ile sektörde saygın bir yere sahiptir. Firma, geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. SMS Tork, ayrıca güçlü Ar-Ge ekibi ile sürekli olarak yeni ürünler geliştirmekte ve mevcut ürünlerini geliştirmektedir.

SMS Tork, Sanayi Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi olarak onaylanmıştır

Bu onay, SMS Tork’un tasarım ve inovasyona olan bağlılığının bir göstergesidir. SMS Tork, Tasarım Merkezi olarak tasarım ve inovasyon faaliyetlerini daha da geliştirmeyi ve küresel bir marka olma yolunda ilerlemeyi hedeflemektedir.

SMS Tork Tasarım Merkezi Proje Çalıştayı, bu hedef doğrultusunda atılan önemli bir adımdır. Çalıştayda, SMS Tork’un yeni ürün yelpazesi için geliştirilen tasarımlar ele alındı ve farklı disiplinlerden uzmanlar tasarımlara dair fikirlerini ve yorumlarını paylaştı. Çalıştayda ayrıca, SMS Tork’un küresel bir marka olma yolunda hangi adımları atması gerektiği ve bu hedefe ulaşmak için hangi tür tasarımlara ihtiyaç duyduğu tartışıldı.

SMS Tork Tasarım Merkezi Proje Çalıştayı, son derece başarılı bir deneyim oldu. Çalıştayda elde edilen bilgiler, SMS Tork’un yeni ürün yelpazesinin geliştirilmesi ve firmanın küresel bir marka olma yolunda ilerlemesi için önemli bir temel oluşturacaktır.

SMS Tork Tasarım Merkezi Proje Çalıştayı’nın bazı önemli sonuçları şunlardır

SMS Tork’un yeni ürün yelpazesi için geliştirilen tasarımların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bir dizi öneri sunulmuştur. Bu öneriler, SMS Tork’un yeni ürünlerinin daha kullanıcı dostu, sürdürülebilir, estetik, işlevsel ve rekabetçi olmasını sağlayacaktır.

SMS Tork Tasarım Merkezi
SMS Tork Tasarım Merkezi Proje Çalıştayı

SMS Tork’un küresel bir marka olma yolunda hangi adımları atması gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. SMS Tork, bu adımları atarak küresel pazarda daha güçlü bir konum elde edebilecek ve daha fazla müşteriye ulaşabilecektir.
SMS Tork’un tasarım ve inovasyona olan bağlılığı pekiştirilmiştir. SMS Tork, Tasarım Merkezi olarak tasarım ve inovasyon faaliyetlerine daha da fazla önem verecektir.

Yoruma kapalı.

Sıkça Sorulan Sorular

Patent, Ar-Ge nin çıktısı ve sigortasıdır.

Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Yurt içinde Tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

İnovasyon atölyesi ile firmanın rekabet güçlerini arttırmak için inovasyon yapmaları öğretilirken; maliyetlerin azaltılması, eni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ürün ve hizmet kalitesinin artması üzerine inovasyon yapmaları sağlanmaktadır.

SMS Tork Tasarım Merkezi kurulumunu Bilen Patent / Univation danışmanlığı ile gerçekleştirmiştir ve arge merkezi yönetim çalışmalarına devam etmektedir.

SMS Tork Tasarım Merkezi patent başvurusu yapmaktadır. Bilen Patent danışmanlığı ile yürütülen süreçler devam etmektedir.