Kosgeb Yurtdışı Pazar Desteği

KOSGEB yurtdışı pazar desteği, Türk KOBİ’lerinin uluslararası pazarlara açılmasını ve küresel rekabetçiliklerini artırmasını hedefleyen önemli bir destek programıdır. KOSGEB yurtdışı pazar desteği, KOBİ’lerin yurtdışı pazar araştırması, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, fuar katılımları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi gibi konularda mali destek sağlar.

Kosgeb yurtdışı pazar desteği
Kosgeb yurtdışı pazar desteği

KOSGEB yurtdışı pazar desteği, KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak, ihracat potansiyellerini artırmayı ve küresel pazarlarda rekabet edebilirliklerini güçlendirmeyi amaçlar.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği Programı Özellikleri:

Proje Süresi: Desteklenen projelerin süresi en az 8 ay olmalıdır ve en fazla 24 aya kadar uzayabilir. Bu süre zarfında projenin tüm faaliyetleri tamamlanmış olmalıdır.

Destek Üst Limiti: Program kapsamında sağlanan toplam destek miktarı, her bir proje için en fazla 300.000 Türk Lirası ile sınırlandırılmıştır.

Proje Destek Oranı: Sunulan projeler için destek oranı, %70 geri ödemesiz ve %30 geri ödemeli olmak üzere toplamda %100’e ulaşmaktadır. Personel giderleri için destek oranı, asgari geçim indirimi dahil net asgari ücret tutarını temel alarak, belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre hesaplanan tutar kadar geri ödemesiz destek olarak sağlanır.

Tek Seferlik Yararlanma: İşletmeler, bu destek programından yalnızca bir kez yararlanma hakkına sahiptir. Bu, işletmelerin destekten etkin bir şekilde yararlanmalarını ve destek kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlar.

Mali Şartlar: Programa başvuracak işletmelerin, başvuru tarihi itibarıyla son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, işletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmamalıdır.

Marka Tescil Belgesi: İşletmenin, başvuru tarihi itibarıyla geçerli bir Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. Bu, işletmenin marka değerinin korunmasını ve pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesini amaçlar.

İhracat Şartı: İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekmektedir. Ancak, imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmaz.

Çeşitli Gider Grupları: Proje başvurusu, en az iki farklı gider grubundan oluşmalıdır. Bu, projenin kapsamlı ve çeşitli faaliyetleri içermesini sağlamak amacıyla belirlenmiş bir kriterdir.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği: Destek Kapsamı ve Şartları

KOSGEB yurtdışı pazar desteği, KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılma sürecinde karşılaştıkları mali engelleri aşmalarına yardımcı olmak için çeşitli destekler sunar. Bu destekler, yurtdışı pazar araştırması, yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, yurtdışı fuar katılımları ve yurtdışı temsilcilik açma gibi konuları kapsar. KOSGEB yurtdışı pazar desteğinden yararlanmak için KOBİ’lerin belirli şartları karşılamaları ve başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir. Bu şartlar arasında, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak, ihracat yapma potansiyeline sahip olmak ve projenin yurtdışı pazarlara açılma stratejisiyle uyumlu olması gibi kriterler bulunmaktadır.

Kosgeb yurtdışı pazar desteği
Kosgeb yurtdışı pazar desteği ve Başvuru

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği: Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

KOSGEB yurtdışı pazar desteğine başvurmak isteyen KOBİ’ler, KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden veya ilgili KOSGEB hizmet merkezleri aracılığıyla başvuru yapabilirler. Başvuru sürecinde, KOBİ’lerin projelerinin yurtdışı pazarlara açılma hedeflerini ve faaliyetlerini açıkça belirten bir proje teklifi hazırlamaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında, işletmenin ticari sicil belgesi, vergi levhası, ihracat yapma kapasitesini gösteren belgeler ve proje bütçesi gibi dokümanlar bulunabilir. Başvurular, KOSGEB tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan projelere destek sağlanacaktır.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği: Finansal Destek ve Hibe Miktarları

KOSGEB yurtdışı pazar desteği, KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılma faaliyetlerine mali destek sağlayarak, ihracat kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunur. Bu destek programı kapsamında, KOBİ’lere yurtdışı pazar araştırması, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, fuar katılımları ve yurtdışı temsilcilik açma gibi konularda hibe ve mali destekler sunulmaktadır. Hibe miktarları ve destek oranları, projenin niteliğine, kapsamına ve bütçesine bağlı olarak değişkenlik gösterebil
bilir. KOSGEB, genellikle belirli bir yüzde oranında hibe desteği sağlar ve bu destek, proje bütçesinin bir kısmını karşılamayı amaçlar. KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılma sürecinde karşılaştıkları mali engelleri aşmalarına yardımcı olan bu destekler, işletmelerin uluslararası rekabetçiliklerini artırmalarına ve küresel pazarlarda etkin bir şekilde yer almalarına olanak tanır.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği: Etkinliklerin Ölçülmesi ve Raporlama

KOSGEB yurtdışı pazar desteğinden yararlanan KOBİ’ler, destek kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin etkinliğini ölçmek ve sonuçlarını raporlamakla yükümlüdürler. Bu raporlama, projenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını, beklenen sonuçların elde edilip edilmediğini ve desteklerin etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmeyi amaçlar. KOBİ’ler, yurtdışı pazar araştırması, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, fuar katılımları ve diğer desteklenen faaliyetlerle ilgili detaylı raporlar sunmalıdır. Bu raporlar, KOSGEB tarafından incelenir ve projenin başarısının değerlendirilmesinde kullanılır.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği: Sürdürülebilirlik ve Uzun Vadeli Etkiler

KOSGEB yurtdışı pazar desteği, KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılma sürecinde sadece kısa vadeli finansal destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve etkileri hedefler. Bu destek programı, işletmelerin uluslararası pazarlarda kalıcı bir varlık oluşturmasına, ihracat kapasitelerini sürekli olarak geliştirmesine ve küresel ticaret ağlarında etkin bir rol oynamasına olanak tanır. KOSGEB yurtdışı pazar desteği, KOBİ’lerin uluslararası rekabetçiliklerini artırmak, ihracat potansiyellerini genişletmek ve küresel ekonomide daha aktif bir rol üstlenmek için kritik bir araçtır.

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği: Başarı Öyküleri ve İyi Uygulamalar

KOSGEB yurtdışı pazar desteği, birçok KOBİ’nin uluslararası pazarlara başarılı bir şekilde açılmasına ve ihracat kapasitelerini artırmasına yardımcı olmuştur. Bu destek programının başarı öyküleri ve iyi uygulamaları, diğer işletmelere ilham vermek ve uluslararası pazarlara açılma konusunda rehberlik sağlamak açısından önemlidir. KOSGEB, başarılı projeleri ve iyi uygulamaları paylaşarak, KOBİ’lerin bu deneyimlerden öğrenmesini ve benzer başarılar elde etmesini teşvik eder. Bu başarı öyküleri, işletmelerin yurtdışı pazarlara açılma stratejilerini geliştirmelerine ve küresel rekabetçiliklerini artırmalarına katkıda bulunur.

Kosgeb Yurtdışı Pazar Desteği

KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği: Gelecek Perspektifleri ve Gelişim Potansiyeli

KOSGEB yurtdışı pazar desteği, Türk KOBİ’lerinin küresel pazarlarda daha etkin bir rol oynamalarını sağlamak ve ihracat kapasitelerini artırmak için önemli bir araç olarak gelecekte de önemini koruyacaktır. Bu destek programı, işletmelerin uluslararası pazarlara adaptasyonunu kolaylaştırarak, küresel ticaret ağlarında daha aktif bir şekilde yer almalarına olanak tanır. KOSGEB yurtdışı pazar desteği, aynı zamanda, KOBİ’lerin teknolojik yenilikleri takip etmelerine, ürün ve hizmet kalitelerini artırmalarına ve uluslararası standartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Gelecek perspektifleri açısından, KOSGEB yurtdışı pazar desteği programının kapsamının genişletilmesi ve daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden faydalanabilmesi beklenmektedir. Ayrıca, programın etkinliğini artırmak ve KOBİ’lerin uluslararası başarılarını desteklemek için yeni stratejiler ve yaklaşımların geliştirilmesi önem taşımaktadır. KOSGEB, işletmelerin ihtiyaçlarına ve küresel ekonomik trendlere uygun olarak yurtdışı pazar desteği programını sürekli olarak güncelleyerek, KOBİ’lerin gelişim potansiyelini maksimize etmeyi hedeflemektedir.

Sonuç olarak, KOSGEB yurtdışı pazar desteği, Türk KOBİ’lerinin uluslararası pazarlara açılmasını ve küresel rekabetçiliklerini artırmasını hedefleyen önemli bir destek programıdır. Bu program, KOBİ’lerin yurtdışı pazar araştırması, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, fuar katılımları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi gibi konularda mali destek sağlar. KOSGEB yurtdışı pazar desteği, işletmelerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak, ihracat potansiyellerini artırmayı ve küresel pazarlarda rekabet edebilirliklerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu destek programı, KOBİ’lerin küresel ekonomide daha aktif bir rol üstlenmelerine ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunur.

Yoruma kapalı.

Sıkça Sorulan Sorular

Patent, Ar-Ge nin çıktısı ve sigortasıdır.

Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Yurt içinde Tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

İnovasyon atölyesi ile firmanın rekabet güçlerini arttırmak için inovasyon yapmaları öğretilirken; maliyetlerin azaltılması, eni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ürün ve hizmet kalitesinin artması üzerine inovasyon yapmaları sağlanmaktadır.

Otomotiv Parçaları Üreten pek çok firma arge merkezi kurulumunu Bilen Patent / Univation danışmanlığı ile gerçekleştirmiştir ve arge merkezi yönetim çalışmalarına devam etmektedir.

Otomotiv Parçaları Üreten firmalar patent başvurusu yapmaktadır. Bilen Patent danışmanlığı ile yürütülen süreçler devam etmektedir.